چهارفصل / اخبار

اخبار و تازه‌های هلدینگ چهارفصل

Loading

اخبار - غرفه سازی | چهارفصل

ایستگاه محیط زیست در نمایشگاه کتاب برپا می‌شود
ایستگاه محیط زیست با طرح و اجرای هلدینگ چهارفصل، در سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب برپا می‌شود.
فاصله ها با همت شان کوتاه می شود
از دیرینه ترین اعصار شنیده ایم که حمل و نقل وجود و انتقال انسان، پیام، وسیله، غذا و ... جریان داشته که امروزه به معنای غایی تر، به عنوان یک ضرورت از زندگی پیرامونی گرفته تا جهانی؛ از آن یاد می شود.