مورد اعتمادشان بوده ایم

Loading

اخبار و تازه‌ها

گروه رسانه ای چهارفصل: وضعیت نگران کننده در جای جای ایران داریم که از بی آبی های مفرط و خشکی نهرها، تالاب ها، رودخانه ها و رودچه های کشور است.
تله پرومو اینگونه خودنمایی کرد
گروه رسانه ای چهارفصل: دیده شدگی در نمایشگاهها برای مجموعه هایی که جایگاهی امین در اجتماع دارند، حایز اهمیت است که حسب موقعیت شان به شکل بایسته و شایسته جلوه کنند نظیر شرکت معظم تله پرومو.