مورد اعتمادشان بوده ایم

Loading

اخبار و تازه‌ها

۲۰ روز تا آن روز
۱۶ دی ۱۴۰۱
تنها ۲۰ روز مانده تا زمانی که درب های نمایشگاه شهر پایدار به روی همه دوستداران ایران با شهرهایی نوین گشوده می شود.
هنوز فرصت هست و منتظریم
۱۱ دی ۱۴۰۱
نمایشگاهی در مسیر برگزاری است که نیک می دانیم و از پیش مشخص است که تاثیری شگرف در آینده شهرهایمان خواهد داشت.
ظهور ۲۰۲۳
۱۱ دی ۱۴۰۱
سالی را گذراندیم که خوب یا بد، به خاطره ها پیوسته و فقط وقایع برجسته آن به یادها می ماند و در تاریخ تکرار می شود.
بهره درست از انرژی را بیاموزیم
۰۹ دی ۱۴۰۱
ایران یکی از شاخص ترین کشورها در برخورداری از نفت و گاز طبیعی است که این انرژی های رشک برانگیز، در تمام جهان در دسترس نیست و کشورمان منابعی غنی و برتر در این خصوص دارد.
تضارب آرا و هم آوایی نتیجه اش حصول اهدافی ست که در تصور، محال است اما به حقیقت بدل می شود.
۰۸ دی ۱۴۰۱
آرمان هلدینگ چهارفصل در برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی شهر پایدار، همین است که در پایان، بر آغاز مصمم شویم.
برپایی غرفه چهارفصل در ششمین نمایشگاه حمل و نقل؛ لجستیک و صنایع وابسته
۰۷ دی ۱۴۰۱
چهارفصل در راستای تعهدی که احساس می کند، همدوش و یاور شرکت های شرکت کننده است.
با تولد مردی که دنیا را از تک دینی و یک بعدی رهانید، دوران جدیدی در زندگی عامه روی داد و سال های بعد؛ بخش هایی از جهان، پیروان حضرت عیسی شدند که دم مسیحایی اش تغییرات عظیمی را بوجود آورد.
۰۴ دی ۱۴۰۱
حضرت مسیح منادی عدالت بود و منجی عزت انسان و با القای جایگاه شاخص آفریده خدا و دعوت جهان به مهرورزی و انسان دوستی و پرهیز از خشونت و جنگ؛ عرصه جدیدی را بوجود آورد که به دگردیسی در بینش جهانی انجامید.
صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری هم به جمع یاران هلدینگ چهارفصل در برگزاری این رویداد، پیوست.
۰۱ دی ۱۴۰۱
پیشامد شیرین حضور صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری که پیش آمد!
ملاقاتی است که به زودی انتظارش به سر می آید
۲۶ آذر ۱۴۰۱
شوق دارد فرصت هم آوایی در اولین تلاش بزرگ به وسعت ایران در کیش:
فاصله ها با همت شان کوتاه می شود
۲۶ آذر ۱۴۰۱
از دیرینه ترین اعصار شنیده ایم که حمل و نقل وجود و انتقال انسان، پیام، وسیله، غذا و ... جریان داشته که امروزه به معنای غایی تر، به عنوان یک ضرورت از زندگی پیرامونی گرفته تا جهانی؛ از آن یاد می شود.

گالری تصاویر