مورد اعتمادشان بوده ایم

Loading

اخبار و تازه‌ها

پاندای هندی با شناسنامه آلمانی
یک توله پاندای سرخ یا ریز پاندا که گونه‌ای نادر محسوب می‌شود، پس از ۹ سال انتظار در باغ وحش "Tierpark" برلین متولد شد. ادامه دارد
۱۳۹۹/۰۵/۱۳

اخبار و تازه‌ها

پاندای هندی با شناسنامه آلمانی
یک توله پاندای سرخ یا ریز پاندا که گونه‌ای نادر محسوب می‌شود، پس از ۹ سال انتظار در باغ وحش "Tierpark" برلین متولد شد.
فصل جدید چهارفصل در کرونا
هلدینگ چهارفصل پس از طی پیک اول بیماری کرونا و علی رغم آغاز پیک دوم این بیماری ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی با توان کامل فعالیت خود را از سر گرفته است.