چهارفصل / اخبار / اخبار جشنواره تبلیغات

نشست شورای سیاست‏گذاری نخستین جشنواره و نمایشگاه بین‏ المللی تبلیغات محیطی