چهارفصل / دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی (اداری)

در عصر امروز برخورداری از نماهای متناسب که انرژی لازم را به استفاده کننده ببخشند یک ضرورت است.

هلدینگ چهارفصل در این زمینه سال های طولانی ست که سابقه دارد و بر اساس تجربه ای که اندوخته، همسو با درخواست و تمایل کارفرما، دکور آفرینی های بدیع خود را عرضه خواهد کرد.

طرح هایی که آماده می شود با بالاترین کیفیت ساخت و مواد اولیه درجه یک در کمترین زمان ارائه خواهد شد.
یکی از اولویت ها در دکور ها این است که باید متناسب با بودجه منظور شده، باشد.

طراحی و اجرای پـروژه ها با اصول معماری مـدرن، تغییـر دکوراسیون محیطهای اداری، پارتیشن و فضاهای تجاری صورت خواهد گرفت.

چهارفصل این خدمات را ارائه می کند:

  • بازدید های کارشناسانه از پروژه ها
  • طراحی های اولیه در محل پروژه و اطلاع از درخواست های کارفرما
  • بررسی در تیم حرفه ای دکور چهارفصل و تحلیل نهایی با تیم اجرایی
  • اجرای سریع و دقیق بر مبنای زمان بندی اعلام شده و تحویل دکور
  • آمادگی برای تغییر دکورهای اداری، تجاری و ساختمانی