چهارفصل / اخبار

اخبار و تازه‌های هلدینگ چهارفصل

Loading

آرشیو خبرها

۲۰ روز تا آن روز
تنها ۲۰ روز مانده تا زمانی که درب های نمایشگاه شهر پایدار به روی همه دوستداران ایران با شهرهایی نوین گشوده می شود.
هنوز فرصت هست و منتظریم
نمایشگاهی در مسیر برگزاری است که نیک می دانیم و از پیش مشخص است که تاثیری شگرف در آینده شهرهایمان خواهد داشت.
ظهور ۲۰۲۳
سالی را گذراندیم که خوب یا بد، به خاطره ها پیوسته و فقط وقایع برجسته آن به یادها می ماند و در تاریخ تکرار می شود.
بهره درست از انرژی را بیاموزیم
ایران یکی از شاخص ترین کشورها در برخورداری از نفت و گاز طبیعی است که این انرژی های رشک برانگیز، در تمام جهان در دسترس نیست و کشورمان منابعی غنی و برتر در این خصوص دارد.
تضارب آرا و هم آوایی نتیجه اش حصول اهدافی ست که در تصور، محال است اما به حقیقت بدل می شود.
آرمان هلدینگ چهارفصل در برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی شهر پایدار، همین است که در پایان، بر آغاز مصمم شویم.
برپایی غرفه چهارفصل در ششمین نمایشگاه حمل و نقل؛ لجستیک و صنایع وابسته
چهارفصل در راستای تعهدی که احساس می کند، همدوش و یاور شرکت های شرکت کننده است.
با تولد مردی که دنیا را از تک دینی و یک بعدی رهانید، دوران جدیدی در زندگی عامه روی داد و سال های بعد؛ بخش هایی از جهان، پیروان حضرت عیسی شدند که دم مسیحایی اش تغییرات عظیمی را بوجود آورد.
حضرت مسیح منادی عدالت بود و منجی عزت انسان و با القای جایگاه شاخص آفریده خدا و دعوت جهان به مهرورزی و انسان دوستی و پرهیز از خشونت و جنگ؛ عرصه جدیدی را بوجود آورد که به دگردیسی در بینش جهانی انجامید.
صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری هم به جمع یاران هلدینگ چهارفصل در برگزاری این رویداد، پیوست.
پیشامد شیرین حضور صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری که پیش آمد!
صفحه ۱ از ۲۲ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰