بانک دی

بانک دی

بانک دی

نمادهای زندگی در طرح های چهارفصل/القای محیط زیستی با تلفیق هنر در سرلوحه اقدامات چهارفصل، فعالیت های محیط زیستی یک رکن محوری از اصول ماست که خود را مقید می دانیم، این رسالت را در تولیدات هنری خویش؛ با تمایل و رضایت مندی کارفرمایان لحاظ کنیم. آنچه در تصاویر پیداست القای محیط زیستی به طراحی هایی هست که صورت می پذیرد. المان ها و نقش ها و طراح ها هر کدام هنرمندانه برشی از لازمه بروز و ظهور چشم انداز های محیط زیستی دارند. چهارفصل که با شعار "پنجره ای رو به محیط زیست" گشایش یافته و در تکاپو ست؛ مجذوب تر کردن زمین و پیرامون ما را در تجلی حقیقی نمادهای محیط زیستی می داند.
شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۱
بانک دی 2

بانک دی 2

شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۱
بانک دی 10

بانک دی 10

شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۱
بانک دی 9

بانک دی 9

شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۱
بانک دی 8

بانک دی 8

شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۱
بانک دی 7

بانک دی 7

شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۱
بانک دی 6

بانک دی 6

شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۱
بانک دی 5

بانک دی 5

شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۱
بانک دی 4

بانک دی 4

شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۱
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.