ثبت نام در اولین نمایشگاه بین المللی شهر پایدار ( هفته اول اسفند 1402، نمایشگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران، تهران)