جزییات مناسبت

روز بدون پلاستیک

روز جهانی بدون نایلکس، فرصتی برای کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی

درجهت آگاهی بخشی درباره مضررات استفاده از کیسه های پلاستیکی برای زیست بوم در کره‌ی زمین این روز از طرف سازمان محیط زیست جهانی روز بدون پلاستیک نامیده شده.

همه ساله دوستاران محیط زیست در این روز به جمع آوری کیسه های رها شده در طبیعت می‌پردازند و درباره مضررات این کیسه ها در شبکه های اجتماعی گفتوگو میکنند.

 

تقویم محیط زیست