جزییات مناسبت

روز دریای خزر

طبیعت بسته خزر آن را منزلگاه جانوران و گیاهان منحصربه‌فردی کرده‌است اما در عین حال موجب شده تا در مقابل آلودگی‌های کشاورزی و صنعتی و نفتی بسیار آسیب‌پذیر باشد. از منابع مهم دریای خزر ذخایر نفت و گاز موجود در زیر بستر دریا و همچنین انواع ماهیان خاویاری را می‌توان نام برد.

هلدینگ چهارفصل نیز با برگزاری نمایشگاه های  بسیار متنوع در حریم این دریای ملی و ایجاد غرفه محیط زیست در تمامی نمایشگاه های سطح کشور دین خود را در اطلاع رسانی نسبت به حفظ این سرمایه ارزشمند ادا می‌کند

 

تقویم محیط زیست