جزییات مناسبت

روز جهانی بدون خودرو

World Carfree Day (WCD)

در این روز دوست داران محیط زیست از همه مردم میخواهند تا از خودروی شخصی استفاده نکنند و بصورت نمادین این روز را روز بدون خودرو نام نهاده اند.

جالب اینجاست که برخی افراد بعد از این تجربه در استفاده از خودرو در روزهای دیگر تمایل کمتری پیدا کردند و از بیرون آوردن خودرو در موافع

غیر ضروری خودداری نموده و از وسایل عمومی و دوچرخه برای رقت آمد استفاده می‌کنند، استفاده از خودرو دمای سیاره زمین را بالا میبرد و گاز

گلخانه ای بیشتری وارد جو زمین می‌کند و علاوه بر این موجب کم تحرکی و اضافه وزن نیز می‌گردد،

بیایید تصمیم بگیریم بصورت منظم در روزهایی از هفته از خودرو شخصی استفاده نکنیم و به امید داشتن جهانی سالمتر این فرهنگ را در جامعه گسترش دهیم.

اخیرا اپلیکیشن بیدود با کمک شهرداری تهران، ساز و کار بسیار سودمند و عملی برای استفاده از دوچرخه در مرکز شهر تهران براه انداخته است.

 

 

تقویم محیط زیست