جزییات مناسبت

روز جهانی دریانوردی

World Maritime Day

دریانوردی از دیرباز مقوله بسیار مهم در انتقال فرهنگ، کالا، تکنولوژی، ماهیگیری و صنایع شیلات در بین کشورهای جهان بوده و هست

حفظ سلامت مسیرهای دریانوردی مخصوصا مسیرهای انتقال نفت برای آبزیان از اهمیت بالایی برخوردار است.

بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان درصدد تنظیم استانداردهای بین المللی جهت نقل و انتقالات دریایی درجهت حفظ محیط زیست دریایی و

برخورد با آلوده کنندگان این محیط می‌باشند.

از این رو روز 26 سپتامبر مصادف با 4 مهر از طرف سازمان جهانی دریانوردی روز جهانی دریا نوردی نام گرفته است.

 

 

تقویم محیط زیست