جزییات مناسبت

روز جهانی مهاجرت ماهیان

World Fish Migration Day

24 ماه می مصادف با سوم خرداد ماه بمناسبت شروع مهاجرت ماهیان که نماد تلاش برای بقای نسل می‌باشد

روز جهانی مهاجرت ماهیان نام گرفته است.

تقویم محیط زیست