چهارفصل / اخبار

اخبار و تازه‌های هلدینگ چهارفصل

Loading

آرشیو خبرها

هنوز فرصت هست و منتظریم
نمایشگاهی در مسیر برگزاری است که نیک می دانیم و از پیش مشخص است که تاثیری شگرف در آینده شهرهایمان خواهد داشت.
بهره درست از انرژی را بیاموزیم
ایران یکی از شاخص ترین کشورها در برخورداری از نفت و گاز طبیعی است که این انرژی های رشک برانگیز، در تمام جهان در دسترس نیست و کشورمان منابعی غنی و برتر در این خصوص دارد.
تضارب آرا و هم آوایی نتیجه اش حصول اهدافی ست که در تصور، محال است اما به حقیقت بدل می شود.
آرمان هلدینگ چهارفصل در برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی شهر پایدار، همین است که در پایان، بر آغاز مصمم شویم.
برپایی غرفه چهارفصل در ششمین نمایشگاه حمل و نقل؛ لجستیک و صنایع وابسته
چهارفصل در راستای تعهدی که احساس می کند، همدوش و یاور شرکت های شرکت کننده است.
صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری هم به جمع یاران هلدینگ چهارفصل در برگزاری این رویداد، پیوست.
پیشامد شیرین حضور صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری که پیش آمد!
ملاقاتی است که به زودی انتظارش به سر می آید
شوق دارد فرصت هم آوایی در اولین تلاش بزرگ به وسعت ایران در کیش:
فاصله ها با همت شان کوتاه می شود
از دیرینه ترین اعصار شنیده ایم که حمل و نقل وجود و انتقال انسان، پیام، وسیله، غذا و ... جریان داشته که امروزه به معنای غایی تر، به عنوان یک ضرورت از زندگی پیرامونی گرفته تا جهانی؛ از آن یاد می شود.
هفته پژوهش
در هفته ای که مزین هست به پژوهش؛ تفاوتی باید قائل شد برای اموری که مبتنی است بر تحقیق و پیگیری و اجرا و اقداماتی که اتفاقی است یا بی پشتوانه و از سر تکلیف!
۱ ۲ ۳ صفحه ۴ از ۲۵ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰