معجزه برادران رایت ۱۱۷ ساله شد!

هواپیما /پرواز/اوریل رایت/اختراع/اولین پرواز/شگفتی
گروه خبری چهارفصل:رویای پرواز ایمن وقتی قابل دسترسی شد که برادران رایت تصمیم گرفتند تا شبه یک معجزه در دوران خود خلق کنند و هواپیمایی موتوردار بسازند.
معجزه برادران رایت ۱۱۷ ساله شد!
 
گروه خبری چهارفصل:رویای پرواز ایمن وقتی قابل دسترسی شد که برادران رایت تصمیم گرفتند تا شبه یک معجزه در دوران خود خلق کنند و هواپیمایی موتوردار بسازند.
 
در هفدهم دسامبر ۱۹۰۳ یعنی ۱۱۷ سال پیش، «اوریل رایت» شروع به ساختن یک موتور برای هواپیمای خود کرد یعنی با قدرت خود هواپیما را به هوا برد. البته این یک پرواز با استاندارد امروزی نبود و فقط ۱۲۰ پا با سرعت ۳۱ میل در هر ساعت، ارتفاع می گرفت ولی همین هم کافی بود که آوریل و برادرش ویلبر را مصمم سازد که برای اولین بار هواپیمائی ساخته و پرواز دهند و پرواز آن به وسیله نیروی بخار نباشد، بلکه با قدرت خود هواپیما، به پرواز در آید.
 
در واقع نخستین هواپیمای موتور دار اینگونه درست شد تا به امروز که هواپیماهای غول پیکر آسمان را به تسخیر خود در آورده اند.
۲۵ آذر ۱۳۹۹ ۱۶:۴۴

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید