المان ها را با خلاقیت آرمان شهر بسازید!

المان ها را با خلاقیت آرمان شهر بسازید!
گروه رسانه ای چهارفصل: آنچه باعث توجهی بصری و ادراکی شود، همان ایده ای کارساز و موثر است؛ آرمان شهر از هلدینگ چهارفصل بر همین اصل استوار است که فقط سازنده نباشد و خود مولف وار عرضه کننده یک پیام باشد.
المان های شهری از همه انواع آن، جزئی از زیبایی و جذابیت محیطی قلمداد می شوند و در تمام دنیا استقرار المان هایی که با توجه به فضای مطبوع شکل می گیرد حاوی پیام های مفهومی و هنری است. المان ها به واسطه نوگرایی هایی که در آنهاست و همچنین تنوع بصری که ایجاد می کنند، به عنوان یک جاذبه مورد بهره قرار می گیرند و به مرور و هر بار با تجدید رنگ و مفهوم، پیامدهای اجتماعی را رقم می زنند. البته که در کشور ما هم طراحی و ساخت و نصب المان ها و مبلمان شهری مورد تقاضاست اما در بسیاری از مواقع، فاقد پیام و صرفا برای خالی نبودن عریضه اجرا می شود. این کار در شرکت آرمان شهر از توابع هلدینگ چهارفصل بر اساس مقتضیات زمانی، تقویمی، اجتماعی، محیطی و صد البته با هنر خلاقیت و تازه گرایی انجام می پذیرد تا تنها اشغال کننده فضا نباشد بلکه المان پیام رسانی موثر باشد. آرمان شهر در هر دو بخش مبلمان شهری و المان های محیطی، ایده های بدیع دارد که حتما در راستای خواسته کارفرمایان با تبادل نظر اجرایی می شود. آرمان شهر، آرمانی جز زیباتر شدن زندگی پیرامونی مان ندارد. #المانشهری #المان_شهری #زیباسازی #محیط_زیست
۲۱ آبان ۱۴۰۰ ۱۲:۳۳

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید