آرمان شهر خلاق در طراحی المان ها

#المانشهری #المان_شهری #زیباسازی #محیط_زیست#هلدینگ_چهارفصل#چهارفصل#شهرداری
گروه رسانه ای چهارفصل: آنچه باعث توجهی بصری و ادراکی شود، همان ایده ای کارساز و موثر است؛ آرمان شهر از هلدینگ چهارفصل بر همین اصل استوار است که فقط سازنده نباشد و خود مولف وار عرضه کننده یک پیام باشد.
به گزارش چهارفصل، همه انواع المان های شهری، جزئی از زیبایی و جذابیت محیطی قلمداد می شوند و در تمام دنیا استقرار المان هایی که با توجه به فضای مطبوع شکل می گیرد حاوی پیام های مفهومی و هنری است. المان ها به واسطه نوگرایی هایی که در آنهاست و همچنین تنوع بصری که ایجاد می کنند، به عنوان یک جاذبه مورد بهره قرار می گیرند و به مرور و هر بار با تجدید رنگ و مفهوم، پیامدهای اجتماعی را رقم می زنند. البته که در کشور ما هم طراحی و ساخت و نصب المان ها و مبلمان شهری مورد تقاضاست اما در بسیاری از مواقع، فاقد پیام و صرفا برای خالی نبودن عریضه اجرا می شود. این کار در شرکت آرمان شهر از توابع هلدینگ چهارفصل بر اساس مقتضیات زمانی، تقویمی، اجتماعی، محیطی و صد البته با هنر خلاقیت و تازه گرایی انجام می پذیرد تا تنها اشغال کننده فضا نباشد بلکه المان پیام رسانی موثر باشد. آرمان شهر در هر دو بخش مبلمان شهری و المان های محیطی، ایده های بدیع دارد که حتما در راستای خواسته کارفرمایان با تبادل نظر اجرایی می شود. آرمان شهر، آرمانی جز زیباتر شدن زندگی پیرامونی مان ندارد.
۲۰ تیر ۱۴۰۱ ۰۹:۵۸
روابط عمومی هلدینگ چهارفصل |

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید