چهارفصل برگزار می کند

نخستین نمایشگاه بین المللی شهرپایدار

جزیره کیش 6 الی 9 بهمن 1401
نخستین نمایشگاه بین المللی شهرپایدار
"اولین نمایشگاه بین المللی شهر پایدار" با محورهای ساختمان های پایدار و هوشمند، دولت هوشمند، شهر هوشمند، انرژی، حمل و نقل پایدار، محیط زیست پایدار، تجهیزات و زیرساخت های اطلاعات و مخابرات، سلامت، آموزش و پرورش، اقتصاد پایدار و امنیت در شهرهای هوشمند، بزرگترین گردهمایی سازمانهای دولتی و شرکت های برتر کشور است که نقش بسیار مهمی در توانمندسازی شهرهای نوآور و تصمیم گیری بهتر مدیران شهری به منظور ارائه مطلوب خدمات نوین شهری دارد.
"اولین نمایشگاه بین المللی شهر پایدار" با محورهای ساختمان های پایدار و هوشمند، دولت هوشمند، شهر هوشمند، انرژی، حمل و نقل پایدار، محیط زیست پایدار، تجهیزات و زیرساخت های اطلاعات و مخابرات، سلامت، آموزش و پرورش، اقتصاد پایدار و امنیت در شهرهای هوشمند، بزرگترین گردهمایی سازمانهای دولتی و شرکت های برتر کشور است که نقش بسیار مهمی در توانمندسازی شهرهای نوآور و تصمیم گیری بهتر مدیران شهری به منظور ارائه مطلوب خدمات نوین شهری دارد.
این نمایشگاه با هدف توسعه بازار شهر پایدار و هوشمند و بهبود کیفیت زندگی در شهرها، ایجاد فرصت مناسب جهت تعامل بیشتر با نخبگان شهری، استفاده بهینه از ظرفیت های موجود حوزه خدمات شهری، استفاده موثر از تجربیات شهرهای پایدار دنیا و آشنایی با آخرین دستاوردهای روز دنیا در حوزه شهری در مرکز نمایشگاه های جزیره کیش برگزار می گردد.
۳ آبان ۱۴۰۱ ۱۸:۴۳

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید