روز حمل و نقل از راه رسیده

فاصله ها با همت شان کوتاه می شود

فاصله ها با همت شان کوتاه می شود
از دیرینه ترین اعصار شنیده ایم که حمل و نقل وجود و انتقال انسان، پیام، وسیله، غذا و ... جریان داشته که امروزه به معنای غایی تر، به عنوان یک ضرورت از زندگی پیرامونی گرفته تا جهانی؛ از آن یاد می شود.
حمل و نقل پروسه پیچیده ای است که رهروان و فعالان آن در کنار تخصص های لازم، باید اهلیت رفتاری و روحی را برای صحت این امور حساس داشته باشند.

تصور اینکه چنین نظامی در حمل و نقل وجود نداشته، ممکن نیست و وابستگی جهان به ترددهای متنوع کاملا پیداست.

این روز را به کسانی که شرافتمندانه در جهت انجام صحیح کار ارزشمند حمل و نقل برای تسهیل زندگی مان انجام می دهند تبریک می گوییم که این فعالیت مهم را دقیق و مطلوب انجام می دهند. آنها فاصله ها را به همت شان کوتاه می کنند.
۲۶ آذر ۱۴۰۱ ۱۰:۴۱

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید