مشارکت گسترده بانکها، نهادهای مالی و صنعت بیمه در دومین نمایشگاه بین المللی شهر پایدار با رویکرد «توسعه نظام تامین مالی و اقتصاد پایدار»

مشارکت گسترده بانکها
دکتر محمدرضا قادری دبیر علمی دومین نمایشگاه بین المللی شهر پایدار از حضور و مشارکت چشمگیر بانک ها و بیمه ها در این نمایشگاه با رویکرد توسعه نظام تامین مالی و اقتصاد پایدار خبر داد.

دبیر علمی نمایشگاه بین المللی شهر پایدار بیان داشت که بانک ها نقش بسیار مهمی در توسعه پایدار دارند و از طریق تأمین منابع مالی برای پروژه های پایدار، ارائه وام ها و تسهیلات مالی به پروژه های محیط زیستی، توسعه انرژی تجدیدپذیر، کاهش گازهای گلخانه ای، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، توسعه بخش های اقتصادی پایدار، ترویج سرمایه گذاری های اجتماعی، مدیریت ریسک محیطی و اجتماعی، ترویج فرهنگ مالی پایدار و تسهیل توسعه صنعت مالی پایدار، به تحقق شهرهای پایدار کمک کنند. بنابراین شرکت در نمایشگاه شهر پایدار نه تنها به بانک ها کمک می کند تا بهترین شیوه ها را در زمینه پایداری شناسایی و پیاده سازی کنند، بلکه فرصت های جدیدی را برای همکاری، بازاریابی و توسعه کسب و کار در شناسایی فرصت های تامین مالی و جذب منابع ناشی از پروژه های پایداری فراهم می سازد.

قادری در خصوص جایگاه شرکت های بیمه در نمایشگاه شهر پایدار گفت که شرکت های بیمه نقش مهمی در توسعه پایدار ایفا می کنند و می توانند با پوشش بیمه برای خسارات محیط زیستی، تشویق به رفتارهای محیطی دوستانه، مدیریت ریسک اقلیمی، توسعه محصولات بیمه مبتنی بر اقتصاد پایدار، ترویج امنیت مالی در زمینه پایداری، مشارکت در پروژه های اجتماعی و زیست محیطی، تحقیق و توسعه، به حفظ محیط زیست، مقابله با تغییرات اقلیمی، و پشتیبانی از توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار کمک کنند. به گفته دبیر علمی این نمایشگاه حضور در نمایشگاه شهر پایدار برای شرکت های بیمه نه تنها به جذب مشتریان و افزایش فروش کمک می کند بلکه برای ارتقاء تصویر برند، همکاری با دیگر نهادها، و ارتقاء اهداف پایداری نیز سودمند است.

۱۶ فروردین ۱۴۰۳ ۰۹:۰۶

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید