چهارفصل / تقویم محیط زیست

تقویم محیط زیست

خرداد ۱۴۰۲
May - June 2023
ذوالقعده - ذوالحجه - ١٤٤٤
۱. فروردین
۲. اردیبهشت
۳. خرداد
۴. تیر
۵. اَمرداد
۶. شهریور
۷. مهر
۸. آبان
۹. آذر
۱۰. دی
۱۱. بهمن
۱۲. اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۳۰
20
٢٩
۳۱
21
٣٠
۱
22
٠١
۲
23
٠٢
۳
24
٠٣
۴
25
٠٤
۵
26
٠٥

۶
27
٠٦
۷
28
٠٧
۸
29
٠٨
۹
30
٠٩
۱۰
31
١٠
۱۱
01
١١
۱۲
02
١٢

۱۳
03
١٣
۱۴
04
١٤
۱۵
05
١٥
۱۶
06
١٦
۱۷
07
١٧
۱۸
08
١٨
۱۹
09
١٩

۲۰
10
٢٠
۲۱
11
٢١
۲۲
12
٢٢
۲۳
13
٢٣
۲۴
14
٢٤
۲۵
15
٢٥
۲۶
16
٢٦

۲۷
17
٢٧
۲۸
18
٢٨
۲۹
19
٢٩
۳۰
20
٠١
۳۱
21
٠٢
۱
22
٠٣
۲
23
٠٤
مناسبت های ماه خرداد
  • ۱ خرداد روز جهانی تنوع زیستی
  • ۲ خرداد روز جهانی لاکپشتان
  • ۳ خرداد روز جهانی مهاجرت ماهیان
  • ۱۵ خرداد روز جهانی محیط زیست
  • ۱۸ خرداد روز جهانی اقیانوس ها
  • ۲۵ خرداد روز جهانی باد - روز ملی گل و گیاه
  • ۲۷ خرداد روز جهانی بیابان زدایی

آلبوم تقویم محیط زیست

Loading

بهترین و کامل ترین تقویم محیط زیستی

        این تقویم به همت تیم محیط زیست هلدینگ چهارفصل گردآوری شده تا مرجعی مطمئن و در دسترس با قابلیت های یک تقویم واقعی برای فعالین و دوستداران عرصه محیط زیست باشد.