چهارفصل / تقویم محیط زیست

تقویم محیط زیست

مهر ۱۴۰۰
September - October 2021
صفر - ربيع الاول - ١٤٤٣
۱. فروردین
۲. اردیبهشت
۳. خرداد
۴. تیر
۵. اَمرداد
۶. شهریور
۷. مهر
۸. آبان
۹. آذر
۱۰. دی
۱۱. بهمن
۱۲. اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۷
18
١٠
۲۸
19
١١
۲۹
20
١٢
۳۰
21
١٣
۳۱
22
١٤
۱
23
١٥
۲
24
١٦

۳
25
١٧
۴
26
١٨
۵
27
١٩
۶
28
٢٠
۷
29
٢١
۸
30
٢٢
۹
01
٢٣

۱۰
02
٢٤
۱۱
03
٢٥
۱۲
04
٢٦
۱۳
05
٢٧
۱۴
06
٢٨
۱۵
07
٢٩
۱۶
08
٠١

۱۷
09
٠٢
۱۸
10
٠٣
۱۹
11
٠٤
۲۰
12
٠٥
۲۱
13
٠٦
۲۲
14
٠٧
۲۳
15
٠٨

۲۴
16
٠٩
۲۵
17
١٠
۲۶
18
١١
۲۷
19
١٢
۲۸
20
١٣
۲۹
21
١٤
۳۰
22
١٥

مناسبت های ماه مهر
  • ۲ مهر روز جهانی دریانوردی
  • ۵ مهر روز جهانی گردشگری
  • ۱۲ مهر روز جهانی حیوانات
  • ۱۳ مهر روز جهانی زیستگاه
  • ۱۶ مهر روز کودک و محیط زیست
  • ۱۸ مهر روز نکوداشت زاینده رود
  • ۲۱ مهر روز جهانی کاهش بلایای طبیعی
  • ۲۴ مهر روز جهانی غذا

آلبوم تقویم محیط زیست

Loading

بهترین و کامل ترین تقویم محیط زیستی

        این تقویم به همت تیم محیط زیست هلدینگ چهارفصل گردآوری شده تا مرجعی مطمئن و در دسترس با قابلیت های یک تقویم واقعی برای فعالین و دوستداران عرصه محیط زیست باشد.